Informazioni per la stampa

Mercator Medical szacuje wyniki czwartego kwartału 2023 r.

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, podob…

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, podobnie jak cała branża rękawic jednorazowych, zmagała się w 2023 roku z historycznie niskimi cenami rynkowymi. Wstępne szacunki spółki wskazują jednak na stabilizację kwartalnych przychodów, istotną poprawę wyniku EBITDA rok do roku oraz dodatni wynik netto.

Dane finansowe:

  IV kw. 2023*
[mln PLN]
Zmiana wobec IV kw. 2022 Zmiana wobec III kw. 2023
Przychody 116,7 -0,6% -1,1%
EBITDA -20,8 +145m PLN -19m PLN
Zysk netto 9,9 +217m PLN +30m PLN

*Wstępne, szacunkowe wyniki, zgodnie z RB nr 4/2024

Grupa Mercator Medical opublikowała wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres październik-grudzień 2023 roku. Wskazują one na wciąż trudne otoczenie rynkowe dla branży rękawic jednorazowych. Globalna nadpodaż rękawic utrudnia wzrost przychodów ze sprzedaży, jednak pozostały one (116,7 mln zł) na poziomie zbliżonym w ujęciu rok do roku i kwartał do kwartału. W porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku, kiedy nastąpiło zaksięgowanie niegotówkowych odpisów wartości aktywów na 127,5 mln zł, w czwartym kwartale 2023 roku Grupa poprawiła wynik EBITDA o ponad 145 mln zł rok do roku pomimo ujęcia już odpisów tego typu.

- Przed rokiem opublikowaliśmy szacunki wyników z początkiem lutego, nie posiadając jeszcze wiedzy o skali odpisów księgowych, jakie były konieczne do dokonania wobec zmiany sytuacji rynkowej. W tym roku publikujemy wstępne, szacunkowe wyniki czwartego kwartału już z ujęciem istotnych aktualizacji wartości aktywów, jakie zidentyfikowaliśmy w trakcie prac nad sprawozdaniem rocznymwskazuje Monika Żyznowska, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A.

- Oczywiście cieszą nas dużo lepsze wyniki niż przed rokiem, natomiast sytuacja rynkowa wciąż pozostaje daleka od równowagi, zapewniającej oczekiwaną rentowność w łańcuchu wartości rękawic jednorazowych. Dlatego staramy się dywersyfikować asortyment w dystrybucji oraz pracujemy nad projektami deweloperskimi, skupionymi w spółce zależnej Mercator Estatesdodaje Wiceprezes Żyznowska.

Zgodnie z opublikowanymi szacunkami, zysk netto IV kw. 2023 roku miał wartość 9,9 mln zł, prezentując wzrost o 30,0 mln zł kdk oraz o 216,7 mln zł rdr. Porównywalność wyniku na poziomie netto zaburzają m.in. różnice kursowe i wyniki z działalności inwestycyjnej.

Grupa Mercator Medical posiadała szacunkowo na koniec grudnia 2023 roku 326,9 mln zł gotówki i innych płynnych aktywów finansowych.

Finalne wyniki finansowe czwartego kwartału wraz z szerszymi objaśnieniami i zestawieniami znajdą się w raporcie okresowym za rok 2023, którego publikacja zaplanowana jest na 29 kwietnia br.

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

W czerwcu 2023 r. powstała spółka zależna Mercator Estates, która rozwija działalność deweloperską w oparciu o nadwyżkę finansową Grupy.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, obecnie znajdują się w indeksie sWIG80. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.