Attualità

Mercator Medical podsumowuje trzeci kwartał 2022 r.

Grupa Mercator Medical, producent i dystrybutor rękawic jednorazowych, kolejny kwartał mierzyła się z globalną nadpodaż…

Grupa Mercator Medical, producent i dystrybutor rękawic jednorazowych, kolejny kwartał mierzyła się z globalną nadpodażą, co w istotny sposób obniżyło realizowane marże handlowe.  Jednocześnie jednak rozliczenie zaliczki kontrahenta oraz zyski na działalności finansowej sprawiły, iż skonsolidowany zysk netto wzrósł o 28 mln zł w porównaniu do drugiego kwartału br. Poziom gotówki netto na koniec września to 442 mln zł.

Dane finansowe:

 

II kw. 2022

III kw. 2022

Zmiana kdk

Zmiana rdr

 

mln PLN

mln PLN

 

 

Przychody

149,2

138,9

-6,9%

-61,6%

Wynik na sprzedaży

-19,4

-27,5

-8,0m PLN

-151,3%

EBITDA

-14,3

8,0

+22,3m PLN

-86,2%

Marża EBITDA

-9,6%

5,8%

+15,4 pp

-10,2 pp

Wynik operacyjny

-20,6

1,2

+21,8m PLN

-97,8%

Zysk netto

-9,8

18,2

+28,0m PLN

-53,9%

Grupa Mercator Medical zanotowała w okresie lipiec-wrzesień 2022 roku 138,9 mln zł przychodów, co oznacza niewielki spadek względem poprzedniego kwartału. Presja cenowa na rynku rękawic, związana z wciąż widoczną nadpodażą, poskutkowała jednak pogłębieniem straty na sprzedaży. Rozliczenie zaliczki wpłaconej przez kontrahenta segmentu produkcyjnego, który zrezygnował z realizacji zamówienia w obliczu zmiany sytuacji rynkowej, podbiło jednak skonsolidowany wynik operacyjny do wartości dodatnich. W rezultacie zysk EBITDA trzeciego kwartału wyniósł 8 mln zł i był o ponad 22 mln zł wyższy kwartał do kwartału. Z kolei dzięki wzrostowi przychodów finansowych zysk netto Grupy Mercator Medical wzrósł w trzecim kwartale o 28 mln zł kdk i przekroczył 18 mln zł. W okresie trzech kwartałów 2022 roku skonsolidowane przychody miały wartość 425 mln zł, wynik EBITDA wyniósł 10 mln zł, a zysk netto to 16 mln zł.

- Sytuacja rynkowa ogranicza nasze ambicje biznesowe, niemniej – mając na uwadze otoczenie biznesowe - jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów jako całości, natomiast czujemy duży niedosyt w zakresie powtarzalnych wyników operacyjnych. Cierpliwie oczekujemy na powrót równowagi popytowo-podażowej, a w tym aspekcie cieszy nas, że z każdym kwartałem bieżącego roku odbudowujemy sprzedaż ilościowąwskazuje Monika Żyznowska, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Grupa Mercator Medical sprzedała w pierwszym kwartale br. 802 mln rękawic, w drugim kwartale ponad 976 mln sztuk (+22% kdk), a w trzecim kwartale było to już prawie 1,1 mld sztuk (+9% kdk).

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Od I kw. 2022 roku uruchomiane są linie produkcyjne w trzeciej fabryce rękawic jednorazowych (docelowe zdolności wytwórcze około 1  mld sztuk rocznie). Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Główne rynki sprzedaży w 2021 roku to USA, Polska i Wlk. Brytania, ale działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywała się w ponad 50 krajach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu

  Non ci sono prodotti preferiti
Confronta ora   Chiudi

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.